Tôi muốn làm đại lý SIM tại Cầu Giấy? Tôi đã có máy tính và đang bán vé máy bay muốn làm đại lý SIM để kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động. Tôi đã đăng ký làm đại lý gửi qua email mong công ty hỗ trợ. Xin cảm ơn!