Tôi là giáo viên tiểu học muốn làm đại lý SIM? Nếu được cho tôi đăng ký 1 xuất để kiếm thêm nguồn thu nhập. Biết đến Sim.vin qua tìm kiếm trên Google và thấy các bạn đào tạo marketing online cho đại lý. Nên tôi muốn đăng ký tham gia để kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động