Mình muốn bán ba số sim như sau:
1. 0939619619: 29.000.000 đồng
2. 0704076076: 7.900.000 đồng
3. 0824076076: 3.900.000 đồng
Liên hệ: 0939619619