mình có con tứ quý 6666 (0788.346.666). Ai cần liên hệ với mình nhé qua số 0705553999