Mình cần nhượng lại cặp sim: 0936798885 - 0936979993. Liên hệ: 0936798885