Hỏi về mở cửa hàng SIM số tại Quận 7, HCM? Nhà em đang bán đồ điện tử muốn mở thêm cửa hàng SIM số tại Quận 7, HCM có bác nào đã có kinh nghiệm kinh doanh mong được chia sẻ và góp ý. Xin cảm ơn ạ!